Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy
  «   2018   »
Pon
Wt
Śr
Czw
Pią
So
Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
dzisiaj mamy: Wtorek, 20 Marzec 2018
imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

 

Aktualności

 • Po spotkaniu Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa

  14-03-2018
   
  W dniach 8-9 marca 2018 w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll   Europa, w którym uczestniczyli przedstawiciele central związkowych z 19 krajów, w tym z Sekretariatu Metalowców Małgorzata Calińska-Mayer, Mariola Różyc i Grzegorz Pietrzykowski.
  Z-ca Sekretarza Generalnego industriAll Europa Sylvain Lefebvre omówił strategię rozwoju przemysłu i konsekwencje wprowadzenia przez USA ceł na stal oraz przedstawił stan prac nad nową dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie ERZ.  Powstaje dokument - przewodnik dla Europejskich Rad Zakładowych przedstawiający między innymi najlepsze praktyki, przygotowywany przez EKZZ i Business Europe we współpracy industriAll Europa posiadającym wiele przykładów dobrych praktyk. Dyskutowano również o cyfryzacji w zakładach pracy obecnej w każdym sektorze choć w różnym stopniu. Cyfryzacja powinna stać się tematem na wszystkich szczeblach, krajowym i europejskim, a zadania jakie wymusza, to negocjacje nt. czasu pracy, mobilności, edukacji itp.                                                                       
  Z-ca sekretarza Generalnego EKZZ Peter Scherrer omawiając temat demokracji w miejscu pracy przedstawił konieczność debaty nt. powiększania praw do konsultacji i informacji. Przygotowany przez EKZZ Katalog żądań sprowadza się do minimalnych standardów funkcjonowania ERZ dla wszystkich krajów europejskich, aby go wdrożyć trzeba uzyskać przychylność europosłów, w obecnej kadencji niewielu przychylnych jest pracownikom W trakcie posiedzenia przedstawiono pomysł utworzenia na szczeblu europejskim Rzecznika praw pracowniczych.
  W kolejnym punkcie została przedstawiona informacja o trwających negocjacjach  porozumień o utworzenia ERZ w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach - między innymi omawiano GE z podziałem na GE Power, GE Energia i GE Pass, Alstom/ Siemens, Tata Steel/ Thyssenkrupp, Bitron.
  Z dużą uwagą wysłuchano informacji dotyczących Brexitu i funkcjonowania ERZ po wyjściu z Unii. Porozumienie zawarte z Unią Europejską może zawierać zapisy gwarantujące udział pracowników z Wielkiej Brytanii w ERZ oraz ochronę brytyjskich pracowników.
   
  Małgorzata Calińska Mayer
  Członkini Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa
 • Komitet Polityki Przedsiębiorstw 8 marca

  09-03-2018
  Komitet Polityki Przedsiębiorstw 8 marca
  Podczas posiedzenia Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa w dniu 8 marca, jego członkowie wsparli działania na rzecz przyjęcia Dyrektywy ws. równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
  Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” reprezentowali Małgorzata Calińska-Mayer, Mariola Różyc i Grzegorz Pietrzykowski.
   
  bp
 • Międzynarodowy Dzień Kobiet – 8 Marca

  08-03-2018
  List Valtera Sancheza – Sekretarza Generalnego  IndustriALL Global Trade Union do związków afiliowanych
   
  Zgodnie z najnowszym raportem Global Gender Gap osiągnięcie parytetu płci zajmie 217 lat. Nie będziemy czekać tak długo. IndustriALL wzywa wszystkie podmioty stowarzyszone do mobilizacji w dniu 8 marca i okazania determinacji dla osiągnięcia równość płci.
   
  Dopóki kobiety na całym świecie będą zmagać się z przemocą i szykanowaniem. Tysiące kobiet w wielu krajach przerywa ciszę przy pomocy kampanii w mediach społecznościowych. Przemoc wobec kobiet ma miejsce nie tylko w tych gałęziach przemysłu, na których skupia uwagę opinia publiczna. Jest szeroko rozpowszechniona w każdym sektorze IndustriaALL w każdym kraju.
   
  TRZEBA POŁOŻYĆ TEMU KRES!

  Możemy zamanifestować kategoryczny sprzeciw wobec przemocy względem kobiet, poprzez wsparcie tych głosów. Wykorzystując okazję 8 marca i związaną z tym publiczną uwagę, możemy wzmocnić reakcję związków zawodowych. W listopadzie ubiegłego roku IndustriALL uruchomił kampanię "Przemoc i szykany wobec kobiet nie w naszych miejscach pracy, nie w naszym Związku”. W tym roku IndustriALL GTU wykorzysta okazję Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 8 marca w celu podnoszenia świadomości i zachęcenia związków zawodowych do działania.

  Dla tych afiliantów, którzy jeszcze tego nie zrobili, Międzynarodowy Dzień Kobiet jest dobrą okazją, by, aby położyć kres przemocy i nękaniu kobiet w ich miejscach pracy i w Związku.

  IndustriALL opracował hashtagi i wideo, które można pobrać z naszej strony internetowej. Możesz także dołączyć do naszej Grupy IndustriALL Women na Facebooku i podzielić się planami działań swojego Związku na 8 marca. Aby zgłosić swoje działania lub wysłać zdjęcia skorzystaj również z platformy aseby@industriall-union.org i press@industriall-union.org. Użyj hashtagów w mediach społecznościowych.

  W czerwcu 2018r. Międzynarodowa Konferencja Pracy (ILC) rozpocznie prace nad międzynarodowym standardem pod hasłem "Przemoc i nękanie wobec kobiet i mężczyzn w świecie pracy", w tym przemocy na tle płciowym. Proszę więc o udzielenie poparcia dla działań podejmowanych w Związku i lobbowanie, aby zapewnić poparcie rządów dla Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.


  ZWIĄZKI ZAWODOWE  MÓWIĄ NIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

 • Stop przemocy w miejscu pracy! Chcemy konwencji MOP!

  08-03-2018
  Stop przemocy w miejscu pracy! Chcemy konwencji MOP!
  Związki zawodowe wzywają rządy i pracodawców do przyjęcia nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy mającej na celu wyeliminowanie przemocy i molestowania seksualnego w miejscu pracy. Pierwsza dyskusja dotycząca nowej konwencji już w czerwcu tego roku.
   

  Ponad jedna trzecia kobiet na całym świecie – 818 milionów – doświadczyło przemocy seksualnej lub fizycznej w domu, w swoich społecznościach lub w miejscu pracy. Przemoc ze względu na płeć pozostaje jednym z najbardziej tolerowanych naruszeń praw człowieka w świecie pracy.

 • Krótki przewodnik punkt 8: dialog społeczny

  07-03-2018
  Krótki przewodnik punkt 8: dialog społeczny
  17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły do Europejskiego filaru praw socjalnych. Jest to inicjatywa często określana jako mapa drogowa dwudziestu wspólnych działań mających na celu pozytywną konwergencję standardów socjalnych. Realizacja tych zamierzeń ma przyczynić się do pokazania obywatelom UE, że proces integracji nie polega tylko na korzyściach ekonomicznych, które niekoniecznie przekładają się na ich sytuację bytową lecz niesie za sobą wizję lepszego życia zawodowego i osobistego.
   

  Wdrożenie postanowień Filaru ma stanowić wspólną odpowiedzialność: państw członkowskich, Komisji, a także unijnych oraz krajowych partnerów społecznych. NSZZ Solidarność jest jednym z głównych protagonistów tych działań w naszym kraju.

  Filar składa się z trzech komponentów podzielonych na szczegółowe punkty:
  - Równe szanse i dostęp do zatrudnienia
  - Uczciwe warunki pracy
  - Ochrona socjalna i integracja społeczna

  Poniżej prezentujemy uwagi, zawierające także komentarz naukowców, które mają przybliżyć członkom Związku wiedzę na temat poszczególnych punktów Filaru.
  komponent: Uczciwe warunki pracy