Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Aktualności

 
 
 
 

 • Po spotkaniu Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa

  14-03-2018
    W dniach 8-9 marca 2018 w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll   Europa, w którym uczestniczyli przedstawiciele central związkowych z 19 krajów, w tym z Sekretariatu Metalowców Małgorzata Calińska-Mayer, Mariola Różyc i Grzegorz Pietrzykowski. Z-ca Sekretarza Generalnego industriAll Europa Sylvain Lefebvre omówił strategię rozwoju przemysłu i konsekwencje wprowadzenia przez USA ceł na stal oraz przedstawił stan prac nad nową dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie ERZ.  Powstaje dokument - przewodnik dla Europejskich Rad Zakładowych przedstawiający między innymi najlepsze praktyki, przygotowywany przez EKZZ i Business Europe we współpracy industriAll Europa posiadającym wiele przykładów dobrych praktyk. Dyskutowano również o cyfryzacji w zakładach pracy obecnej w każdym sektorze choć w różnym stopniu. Cyfryzacja powinna stać się tematem na wszystkich szczeblach, krajowym i europejskim, a zadania jakie wymusza, to negocjacje nt. czasu pracy, mobilności, edukacji itp.                                                                        Z-ca sekretarza Generalnego EKZZ Peter Scherrer omawiając temat demokracji w miejscu pracy przedstawił konieczność debaty nt. powiększania praw do konsultacji i informacji. Przygotowany przez EKZZ Katalog żądań sprowadza się do minimalnych standardów funkcjonowania ERZ dla wszystkich krajów europejskich, aby go wdrożyć trzeba uzyskać przychylność europosłów, w obecnej kadencji niewielu przychylnych jest pracownikom W trakcie posiedzenia przedstawiono pomysł utworzenia na szczeblu europejskim Rzecznika praw pracowniczych. W kolejnym punkcie została przedstawiona informacja o trwających negocjacjach  porozumień o utworzenia ERZ w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach - między innymi omawiano GE z podziałem na GE Power, GE Energia i GE Pass, Alstom/ Siemens, Tata Steel/ Thyssenkrupp, Bitron. Z dużą uwagą wysłuchano informacji dotyczących Brexitu i funkcjonowania ERZ po wyjściu z Unii. Porozumienie zawarte z Unią Europejską może zawierać zapisy gwarantujące udział pracowników z Wielkiej Brytanii w ERZ oraz ochronę brytyjskich pracowników.   Małgorzata Calińska Mayer Członkini Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa
 • Komitet Polityki Przedsiębiorstw 8 marca

  09-03-2018
  Podczas posiedzenia Komitetu Polityki Przedsiębiorstw industriAll Europa w dniu 8 marca, jego członkowie wsparli działania na rzecz przyjęcia Dyrektywy ws. równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” reprezentowali Małgorzata Calińska-Mayer, Mariola Różyc i Grzegorz Pietrzykowski.   bp
 • Międzynarodowy Dzień Kobiet – 8 Marca

  08-03-2018
  List Valtera Sancheza – Sekretarza Generalnego  IndustriALL Global Trade Union do związków afiliowanych   Zgodnie z najnowszym raportem Global Gender Gap osiągnięcie parytetu płci zajmie 217 lat. Nie będziemy czekać tak długo. IndustriALL wzywa wszystkie podmioty stowarzyszone do mobilizacji w dniu 8 marca i okazania determinacji dla osiągnięcia równość płci.   Dopóki kobiety na całym świecie będą zmagać się z przemocą i szykanowaniem. Tysiące kobiet w wielu krajach przerywa ciszę przy pomocy kampanii w mediach społecznościowych. Przemoc wobec kobiet ma miejsce nie tylko w tych gałęziach przemysłu, na których skupia uwagę opinia publiczna. Jest szeroko rozpowszechniona w każdym sektorze IndustriaALL w każdym kraju.   TRZEBA POŁOŻYĆ TEMU KRES! Możemy zamanifestować kategoryczny sprzeciw wobec przemocy względem kobiet, poprzez wsparcie tych głosów. Wykorzystując okazję 8 marca i związaną z tym publiczną uwagę, możemy wzmocnić reakcję związków zawodowych. W listopadzie ubiegłego roku IndustriALL uruchomił kampanię "Przemoc i szykany wobec kobiet nie w naszych miejscach pracy, nie w naszym Związku”. W tym roku IndustriALL GTU wykorzysta okazję Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 8 marca w celu podnoszenia świadomości i zachęcenia związków zawodowych do działania. Dla tych afiliantów, którzy jeszcze tego nie zrobili, Międzynarodowy Dzień Kobiet jest dobrą okazją, by, aby położyć kres przemocy i nękaniu kobiet w ich miejscach pracy i w Związku. IndustriALL opracował hashtagi i wideo, które można pobrać z naszej strony internetowej. Możesz także dołączyć do naszej Grupy IndustriALL Women na Facebooku i podzielić się planami działań swojego Związku na 8 marca. Aby zgłosić swoje działania lub wysłać zdjęcia skorzystaj również z platformy aseby@industriall-union.org i press@industriall-union.org. Użyj hashtagów w mediach społecznościowych. W czerwcu 2018r. Międzynarodowa Konferencja Pracy (ILC) rozpocznie prace nad międzynarodowym standardem pod hasłem "Przemoc i nękanie wobec kobiet i mężczyzn w świecie pracy", w tym przemocy na tle płciowym. Proszę więc o udzielenie poparcia dla działań podejmowanych w Związku i lobbowanie, aby zapewnić poparcie rządów dla Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. ZWIĄZKI ZAWODOWE  MÓWIĄ NIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET!
 • Stop przemocy w miejscu pracy! Chcemy konwencji MOP!

  08-03-2018
  Związki zawodowe wzywają rządy i pracodawców do przyjęcia nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy mającej na celu wyeliminowanie przemocy i molestowania seksualnego w miejscu pracy. Pierwsza dyskusja dotycząca nowej konwencji już w czerwcu tego roku.   Ponad jedna trzecia kobiet na całym świecie – 818 milionów – doświadczyło przemocy seksualnej lub fizycznej w domu, w swoich społecznościach lub w miejscu pracy. Przemoc ze względu na płeć pozostaje jednym z najbardziej tolerowanych naruszeń praw człowieka w świecie pracy.
 • Krótki przewodnik punkt 8: dialog społeczny

  07-03-2018
  17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły do Europejskiego filaru praw socjalnych. Jest to inicjatywa często określana jako mapa drogowa dwudziestu wspólnych działań mających na celu pozytywną konwergencję standardów socjalnych. Realizacja tych zamierzeń ma przyczynić się do pokazania obywatelom UE, że proces integracji nie polega tylko na korzyściach ekonomicznych, które niekoniecznie przekładają się na ich sytuację bytową lecz niesie za sobą wizję lepszego życia zawodowego i osobistego.   Wdrożenie postanowień Filaru ma stanowić wspólną odpowiedzialność: państw członkowskich, Komisji, a także unijnych oraz krajowych partnerów społecznych. NSZZ Solidarność jest jednym z głównych protagonistów tych działań w naszym kraju. Filar składa się z trzech komponentów podzielonych na szczegółowe punkty: - Równe szanse i dostęp do zatrudnienia - Uczciwe warunki pracy - Ochrona socjalna i integracja społeczna Poniżej prezentujemy uwagi, zawierające także komentarz naukowców, które mają przybliżyć członkom Związku wiedzę na temat poszczególnych punktów Filaru. komponent: Uczciwe warunki pracy
 • Krótki przewodnik punkt 7: informacja o warunkach zatrudnienia

  28-02-2018
  17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły do Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Jest to inicjatywa często określana jako mapa drogowa dwudziestu wspólnych działań mających na celu pozytywną konwergencję standardów socjalnych. Realizacja tych zamierzeń ma przyczynić się do pokazania obywatelom UE, że proces integracji nie polega tylko na korzyściach ekonomicznych, które niekoniecznie przekładają się na ich sytuację bytową, lecz niesie za sobą wizję lepszego życia zawodowego i osobistego.   Wdrożenie postanowień Filaru ma stanowić wspólną odpowiedzialność państw członkowskich, Komisji, a także unijnych oraz krajowych partnerów społecznych. NSZZ Solidarność jest jednym z głównych protagonistów tych działań w naszym kraju. Filar składa się z trzech komponentów podzielonych na szczegółowe punkty: - równe szanse i dostęp do zatrudnienia, - uczciwe warunki pracy, - ochrona socjalna i integracja społeczna. Poniżej prezentujemy uwagi, zawierające także komentarz naukowców, które mają przybliżyć członkom Związku wiedzę na temat poszczególnych punktów Filaru. Komponent: uczciwe warunki pracy.
 • To kolejny etap eliminacji węgla z gospodarki

  20-02-2018
  Dyrektywa ETS przyjęta przez Parlament Europejski stanowi potężne zagrożenie dla  polskiego sektora energetycznego oraz przemysłu energochłonnego i wpisuje się w katastrofalny dla Polski scenariusz całkowitej dekarbonizacji naszej gospodarki – ocenia Zespół Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. Polityki Klimatycznej i wnioskuje do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie.
 • Krótki przewodnik punkt 6: wynagrodzenie

  19-02-2018
  17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły do Europejskiego filaru praw socjalnych. Jest to inicjatywa często określana jako mapa drogowa dwudziestu wspólnych działań mających na celu pozytywną konwergencję standardów socjalnych. Realizacja tych zamierzeń ma przyczynić się do pokazania obywatelom UE, że proces integracji nie polega tylko na korzyściach ekonomicznych, które niekoniecznie przekładają się na ich sytuację bytową lecz niesie za sobą wizję lepszego życia zawodowego i osobistego.
 • Krótki przewodnik, punkt 5: bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

  13-02-2018
  17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły do Europejskiego filaru praw socjalnych. Jest to inicjatywa często określana jako mapa drogowa dwudziestu wspólnych działań mających na celu pozytywną konwergencję standardów socjalnych. Realizacja tych zamierzeń ma przyczynić się do pokazania obywatelom UE, że proces integracji nie polega tylko na korzyściach ekonomicznych, które niekoniecznie przekładają się na ich sytuację bytową lecz niesie za sobą wizję lepszego życia zawodowego i osobistego.   Wdrożenie postanowień Filaru ma stanowić wspólną odpowiedzialność: państw członkowskich, Komisji, a także unijnych oraz krajowych partnerów społecznych. NSZZ Solidarność jest jednym z głównych protagonistów tych działań w naszym kraju. Filar składa się z trzech komponentów podzielonych na szczegółowe punkty: - Równe szanse i dostęp do zatrudnienia - Uczciwe warunki pracy - Ochrona socjalna i integracja społeczna Poniżej prezentujemy uwagi, zawierające także komentarz naukowców, które mają przybliżyć członkom Związku wiedzę na temat poszczególnych punktów Filaru. komponent: Uczciwe warunki pracy
 • Krótki przewodnik punkt 4: aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia

  05-02-2018
  17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły do Europejskiego filaru praw socjalnych. Jest to inicjatywa często określana jako mapa drogowa dwudziestu wspólnych działań mających na celu pozytywną konwergencję standardów socjalnych.
 • Europejskie Rady Zakładowe Ankieta

  30-01-2018
  Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) przeprowadza badanie opinii wśród członków europejskich rad zakładowych i rad zakładowych spółek europejskich. Ta ankieta dostarczy podstawowych informacji na temat funkcjonowania tych ciał, możliwych problemów i sposobów ich rozwiązania. Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Wasz udział jest ważny dla sukcesu ankiety, a jej wyniki mogą pomóc w Waszej pracy. Inicjatywa popierana jest przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) i federacje branżowe w tym IndustriAll.   Więcej informacji i ankieta w języku polskim znajdują się w poniższym linku. http://ankietaerz
 • Krótki przewodnik po Europejskim filarze praw socjalnych, punkt 3: równość szans

  29-01-2018
  17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły do Europejskiego filaru praw socjalnych. Jest to inicjatywa często określana jako mapa drogowa dwudziestu wspólnych działań mających na celu pozytywną konwergencję standardów socjalnych. Realizacja tych zamierzeń ma przyczynić się do pokazania obywatelom UE, że proces integracji nie polega tylko na korzyściach ekonomicznych, które niekoniecznie przekładają się na ich sytuację bytową lecz niesie za sobą wizję lepszego życia zawodowego i osobistego.
 • Związki w Comau Poland podpisały porozumienie z pracodawcą w/s zwalnianych pracowników

  27-01-2018
  - 24 stycznia przed bramą główną fabryki Fiat Chrysler Automobiles Poland w Tychach zorganizowana została pikieta w obronie pracowników zwalnianych ze spółki Comau Poland, która ma zostać zlikwidowana. W akcji protestacyjnej wzięło udział ponad 300 osób. Wczoraj związki podpisały porozumienie z pracodawcą.
 • Protest w obronie zwalnianych pracowników Comau Poland

  26-01-2018
  24 stycznia przed bramą główną fabryki Fiat Chrysler Automobiles Poland w Tychach zorganizowana została pikieta w obronie pracowników zwalnianych ze spółki Comau Poland, która ma zostać zlikwidowana. W akcji protestacyjnej wzięło udział ponad 300 osób.
 • Krótki przewodnik po Europejskim filarze praw socjalnych, punkt 2: równouprawnienie płci

  22-01-2018
  17 listopada 2017 r. podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej uroczyście przystąpiły do Europejskiego filaru praw socjalnych.
 • Oferta Syndex

  15-01-2018
  POMOC EKSPERCKA DLA KOMISJI ZAKŁADOWYCH   Jak określić rzeczywisty margines działania pracodawcy w oparciu o dane dot. obecnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa? Jak przygotować poparte wnioskami z analizy argumenty na potrzeby negocjacji z pracodawcą? Jak przewidzieć zmiany w sytuacji ekonomicznej i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa w oparciu o dostępne dane? Jak przygotować się do rozmów z pracodawcą nt. ewentualnych zmian w zakładzie i ich skutków dla pracowników? Znajomość kondycji finansowej i szeroko pojętej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa jest dla organizacji związkowych jednym z ważniejszych czynników efektywnego i skutecznego dialogu z pracodawcą. W ramach niniejszej oferty organizacje związkowe mogą zwrócić się do ekspertów Syndex Polska (dawniej S.Partner) o pomoc w analizie ekonomiczno-finansowej na potrzeby rozmów i negocjacji prowadzonych w przedsiębiorstwie z pracodawcami.
 • Dobrowolne odejścia w Oplu

  15-01-2018
  W gliwickiej fabryce Opla uruchomiony został program dobrowolnych odejść, który ma objąć 190 pracowników. W lutym w zakładzie zostanie zlikwidowana trzecia zmiana.   Pracownicy mogą do 19 stycznia składać w dziale HR wnioski dotyczące chęci przystąpienia do programu dobrowolnych odejść. Docelowo program ma objąć 140 pracowników produkcyjnych oraz 50 pracowników nieprodukcyjnych – mówi Mariusz Król, przewodniczący Solidarności w Opel Manufacturing Poland w Gliwicach.
 • Rok wyborczy jest rokiem podsumowania oplatek branzowy w Gdańsku

  09-01-2018
  -  Jest to od wielu lat pierwszy rok, w którym mogę powiedzieć, że uchwała programowa Związku przyjęta na Krajowym Zjeździe Delegatów w Bielsku- Białej została zrealizowana niemal w całości - mówił Piotr Duda podczas spotkania w Sali BHP. Szefowie branżowych sekretariatów i sekcji krajowych spotkali się na tradycyjnym opłatku w Gdańsku.
 • Mokate Podziękowanie

  11-12-2017
  W imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” pragnę poinformować o podjętej decyzji dot. odwołania akcji protestacyjnej – pikiety pod siedzibą Spółki Mokate S.A. w Ustroniu. Odwołanie akcji jest konsekwencją podpisania przez Zarząd Spółki porozumienia regulującego funkcjonowanie naszego Związku i relacji pomiędzy stronami. Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w pikiecie uzgodnionej na 15 grudnia 2017 roku i tym, którzy tak masowo poparli organizację związkową poprzez wysyłanie e-maili na wskazane adresy. To właśnie ta presja spowodowała zmianę stanowiska właściciela i zarządu w stosunku do nowo powstałej organizacji. Za Wasze działanie serdecznie dziękujemy! Będziemy czuwać nad realizacją porozumienia i wszelkie próby ewentualnej destrukcji ze strony Zarządu Spółki będziemy nagłaśniać włącznie z podjęciem akcji protestacyjnej. W imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Wiceprzewodniczący Andrzej Madyda
 • Stanowisko KSH ws. remontu Wielkiego Pieca AMP w Dąbrowie Górniczej

  08-12-2017
  W dniach 6-7 grudnia na posiedzeniu Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa podjęła stanowisko w związku z decyzją Zarządu AMP odstąpienia od remontu kapitalnego  Wielkiego Pieca Nr 2 w Dąbrowie   Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność” z ogromnym zaniepokojeniem przyjmuje decyzję Zarządu ArcelorMittal Poland S.A o odstąpieniu od kapitalnego remontu Wielkiego Pieca Nr 2 w Dąbrowie Górniczej. Powyższa decyzja może oznaczać likwidację nawet kilku tysięcy miejsc pracy w samej hucie, a także duże problemy dla innych zakładów z branży hutniczej, górniczej oraz całego polskiego przemysłu zaopatrującego się w stal w ArcelorMittal Poland S.A. Pod znakiem zapytania staje również powodzenie realizacji rządowego programu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którego głównym założeniem jest reindustrializacja  czyli wspieranie istniejących i rozwijanie nowych, konkurencyjnych działów mogących być specjalizacją polskiej gospodarki, w tym między innymi odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego, zbrojeniowego, modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej, przesyłu gazu oraz promowanego przez Rząd RP projektu powołania Śląskich Hut Stali. Jak podaje Zarząd ArcelorMittal Poland S.A główną przyczyną podjęcia powyższej decyzji jest procedowana obecnie reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (czwarty okres rozliczeniowy EU ETS), która w okresie najbliższych lat będzie stanowić bardzo poważne zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego hutnictwa oraz całego działu obejmującego przemysły energochłonne.  Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność” w obawie o mogące nastąpić negatywne, społeczne i gospodarcze konsekwencje takiej decyzji dotykające cały szereg uzależnionych i powiązanych ze sobą podmiotów zwraca się do Rządu RP o zwiększenie swojej aktywności w wypracowaniu jak najkorzystniejszych rozwiązań w nowym systemie EU ETS dla polskiego przemysłu energochłonnego oraz o wprowadzenie systemowych rozwiązań ochronnych niwelujących lub co najmniej ograniczających negatywne skutki reformy europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.
 • Popieramy "Solidarność" w Mokate

  05-12-2017
  POPIERAMY SOLIDARNOŚĆ W MOKATE   Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” solidarnie popiera działania Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Mokate SA w Ustroniu. Protestujemy przeciwko utrudnianiu działalności związkowej w tej spółce, przeciwko dyskryminacji członków NSZZ „Solidarność”, przeciwko praktykom zastraszania i szantażu. Żądamy natychmiastowego zaprzestania łamania praw pracowniczych i związkowych w spółce Mokate i ukarania osób winnych takich działań.   Solidarność zwycięży!
 • Płyta

  29-11-2017
  Koleżanki i koledzy Przewodniczący, mija już 7 lat od mojego apelu przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów we Wrocławiu w sprawie kontynuacji służby przy grobie bł. ks Jerzego, oraz 3 lata od decyzji Stolicy Apostolskiej ustanawiającej błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko Patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.   W dniu 15 października, na kilka dni przed 33 rocznicą męczeńskiej śmierci Naszego Patrona, odbyła się w Bonisławiu koło Płocka uroczysta promocja płyty ,, Patronowi Solidarności” nagrana przez ks kanonika Franciszka Kucia. Płyta zawiera 11 utworów o treści religijnej i patriotycznej, opiewających życie, posługę kapłańską i męczeńską śmierć Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Koleżanki i koledzy wyrażam przekonanie, że ta płyta to nie tylko 11 utworów wokalno- instrumentalnych, to również swego rodzaju hołd składany w naszym imieniu, Naszemu Patronowi. Dlatego uważa, że każda organizacja związkowa powinna tą płytę promować wśród członków i sympatyków Naszego związku. Ks. Jerzy oddał za nasz związek to co najcenniejsze – życie,  więc nie bądźmy obojętni i niech w każdej Sekcji, Komisji Zakładowej znajdzie się chociaż jedna płyta zatytułowana dość wymownie ,, Patronowi Solidarności” czyli Naszemu Duchowemu Opiekunowi. Zamawiając tą płytę pokażmy, że jesteśmy związkiem, którego korzenie i historię potrafimy uszanować i przekazać następnym pokoleniom. Poniżej skan okładki płyty i kontakt do ks kanonika Franciszka Kucia, autora tekstów, muzyki i wydawcy. Wszystkich zainteresowanych informuję o możliwości nabycia tej płyt, zamówienia można składać bezpośrednio u autora tj. ks. Kanonika Franciszka Kuć pocztą elektroniczną na adres: franciszek_kuc@wp.pl, tel. 600 217 618 lub na pocztą tradycyjną na adres: Ks. Franciszek Kuć Bonisław 54 09-213 Gozdowo   Krzysztof Żmuda Koordynator Krajowego Sekretariatu Metalowców
 • Nadchodzące wydarzenia

  28-11-2017
  Bruksela, 29 listopada 2017r. posiedzenie Sektorowego Komitetu ds. Dialogu Społecznego dla stali industriAll European Trade Union, w którego programie omówione zostaną m. in. kwestie zmian klimatycznych i polityki energetycznej, EU ETS, unijnego Pakietu Czystej Energii, cyfryzacji i przyszłości przemysłu stalowego w Europie, instrumentów obronnych handlu. W posiedzeniu udział wezmą przedstawiciele Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” A. Karol i A. Gębara.   Ostrowiec Świętokrzyski, 6-7 grudnia 2017r. wspólne posiedzenie Rad Krajowego Sekretariatu Metalowców i Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ “Solidarność”. W programie poza omówieniem bieżących spraw  Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak przedstawi sytuację przemysłu hutniczego w świetle realizacji zapisów Uchwały nr 8  Rady Dialogu Społecznego, planowane jest także wystąpienie Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Jana Staniłko nt.  Przemysł 4.0 dla branży stalowej. MR W kierunku przemysłu 4.0.ppt odp. Min. Emilewicz ws. postulatów zawartych w Uchwale nr 8 RDS.pdf
 • Spór w Mokate. W grudniu pikieta przed zakładem w Ustroniu

  27-11-2017
  Szykanowanie za działalność związkową i brak woli dialogu zarzucają swojemu pracodawcy związkowcy Solidarności z Mokate w Ustroniu. Skierowali doniesienia do prokuratury o wymuszanie rezygnacji z członkostwa, a w ostatnim czasie weszli w spór zbiorowy, m.in. o podwyżki wynagrodzeń. 15 grudnia planują pikietę protestacyjną przed siedzibą zakładu. fZaproszenie na pikietę w MOKATE.pdf
 • Noworoczne spotkanie opłatkowe

  27-11-2017
  8 stycznia 2018r. o godzinie 11:00 odbędzie się tradycyjne noworoczne spotkane opłatkowe przewodniczących struktur branżowych z władzmi Związku Po części oficjalnej Przewodniczący P. Duda zaprasza na przełamanie się opłatkiem i skromny świąteczny poczęstunek. Spotkanie odbędzie się w historycznej Sali BHP w Gdańsku
 • Coroczna Konferencja ERZ

  24-11-2017
  W dniach 17 i 18 października grupa związkowców z zakładów sektora metalowego zorganizowanych w Sekretariacie Metalowców NSZZ „Solidarność”  wzięła udział w dorocznej konferencji na temat europejskich rad zakładowych zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Rezultat konferencji w postaci broszury – Przegląd dyrektywy w sprawie ERZ w załączniku poniżej. files/Broszura .pdf   Zachęcam do obejrzenia filmiku przedstawiającego korzyści płynące z europejskich rad zakładowych z polskimi napisami w linku poniżej. https://www.youtube.com   Zdjęcia z konferencji  https://www.flickr.com/photos/etuc
 • Europejski Filar Praw Socjalnych - Szczyt społeczny 17 listopada 2017

  15-11-2017
  Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, której jesteśmy afiliantem, prowadzi szeroką kampanię na rzecz przyjęcia Europejskiego Filara Praw Socjalnych proponowanego przez Komisję Europejską. Ma on zostać uroczyście proklamowany przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na Szczycie społecznym, który odbędzie się w Goeteborgu (Szwecja) 17 listopada 2017 r. Ma to być kluczowy moment dla nadania kierunku dalszym pracom, zgodnie z szerzej toczącą się dyskusją na temat socjalnego wymiaru Europy.
 • Firmę stać na podwyżki! Manifestacja pracowników Volkswagena w Poznaniu!

  14-11-2017
  Trwające od kilku miesięcy negocjacje między Komisją Międzyzakładową NSZZ „S” w Volkswagen Poznań Sp. z o.o. a Zarządem Spółki - mimo 6 tur rozmów - nie przyniosły rezultatów, dlatego Związek zorganizował akcję poparcia dla zgłoszonych przez siebie postulatów. - Firmę stać na podwyżki - podkreśliło ponad tysiąc uczestników niedzielnej manifestacji.
 • Europejski Filar Praw Socjalnych - Szczyt społeczny 17 listopada 2017

  08-11-2017
  Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, której jesteśmy afiliantem, prowadzi szeroką kampanię na rzecz przyjęcia Europejskiego Filara Praw Socjalnych proponowanego przez Komisję Europejską. Ma on zostać uroczyście proklamowany przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na Szczycie społecznym, który odbędzie się w Goeteborgu (Szwecja) 17 listopada 2017 r. Ma to być kluczowy moment dla nadania kierunku dalszym pracom, zgodnie z szerzej toczącą się dyskusją na temat socjalnego wymiaru Europy.
 • Najlepiej płacą tam, gdzie są silne związki

  02-11-2017
  Jak wynika z danych GUS, wynagrodzenia w szeroko rozumianym sektorze publicznym są znacznie wyższe niż w firmach prywatnych. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. Tam gdzie działają silne związki zawodowe, warunki pracy i płacy są znacznie lepsze.
 • Warsztaty w Pradze

  27-10-2017
  W załączonym linku znajduje się obszerna notatka z Warsztatów pt. Budowanie silniejszych związków zawodowych dzięki skutecznej koordynacji układów zbiorowych przygotowana przez Ireneusza Oracza. W warsztatach udział wzięli rónież przedstawiciele Sekretariatu Metalowców NSZZ "Solidarność" zakładów motoryzacyjnych i teleelektronicznych. Notatka z warsztatów w Pradze 18.10.2017.pdf
 • Brak wzrostu płac zamieni nasz kraj w montownię – ostrzega ekspert

  23-10-2017
  Staraniem Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK przetłumaczona została na język polski ważna publikacja Europejskiego Instytutu Związkowego „Dlaczego Europa Centralna i Wschodnia potrzebuje wzrostu płac”.
 • Zmiany w układzie zbiorowym pracy w ArcelorMittal Poland

  03-10-2017
  Korzystniejsze zasady przyznawania dodatku mistrzowskiego oraz możliwość otrzymania premii za szkolenie nowo zatrudnionych pracowników – to najważniejsze zmiany, jakie zostaną wprowadzone do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ArcelorMittal Poland dzięki staraniom NSZZ Solidarność.  
 • STOP Umowom Śmieciowym 2017

  20-09-2017
  Organizacje Zakładowe/ Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” zrzeszone w Sekretariacie Metalowców     Koleżanki i Koledzy   Zbliża się 7 października, dzień mobilizacji członków organizacji związkowych afiliowanych w IndustriALL Global Union w akcję STOP Umowom Śmieciowym organizowaną w ramach Światowego Dnia Godnej Pracy. Tegoroczna akcja skoncentrowana będzie na niepewnym zatrudnieniu w globalnej sieci łańcucha dostaw. 7 października wywieśmy w zakładach pracy symbole związkowe, przeprowadźmy akcję informacyjną.
 • Konstytucja dla obywateli nie dla elit

  28-08-2017
  Pod takim hasłem odbyła się w ubiegły piątek zorganizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w sali BHP Stoczni Gdańskiej konferencja, która rozpoczęła kampanię informacyjną, mającą również na celu zebranie opinii i uwag odnośnie zmian i koncepcji nowej Konstytucji RP przed referendum konstytucyjnym planowanym w 2018 roku. W pierwszej części głównej głos zabrali Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Część drugą stanowiła dyskusja panelowa z udziałem ekspertów i naukowców. W konferencji udział wzięła liczna grupa przedstawicieli Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. A. Gębara   Szczegóły w linkach poniżej. http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci https://www.tysol.pl
 • Porozumienie w Re Alloys i Hucie Łaziska podpisane

  06-08-2017
  3 sierpnia br. związki zawodowe i Zarządy Re Alloys i Huty Łaziska podpisały kończące spór zbiorowy porozumienie, na mocy którego pracownicy produkcyjni otrzymają m. in. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 200 do 300 zł, pracownicy umysłowi od 100 do 200 zł. Szczegóły i  załączonym komunikacie. KOMUNIKAT zakończenie sporu zbiorowego w Re Aloys i Hucie Łaziska.docx
 • Nadchodzące wydarzenia

  04-08-2017
  30 sierpnia – 1 września 2017 Belgrad Konferencja w ramach projektu realizowanego przez węgierski związek VASAS pt. Poprawa wiedzy na temat wpływu stosunków pracy na zatrudnienie w Europie Centralnej i Wschodniej w tym na zatrudnienie młodych”.   11-13 września 2017r. Maribor Posiedzenie Regionu Wschodniego industriAll European Trade Union.   14 września 2017r. Warszawa Konferencja końcowa projektu unijnego „Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wdrażania Międzynarodowych Porozumień Ramowych” realizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.   18 września 2017r. Warszawa Spotkanie przedstawicieli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego z rządem, sejmem i zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami NSZZ „Solidarność”  ws. czystej energii i zmian klimatycznych.   4 października Gdańsk Posiedzenie Zespołu Komisji Krajowej ds. rozwoju przemysłu.   7 października 2017r. STOP Umowom Śmieciowym Tegoroczna akcja IndustriALL Global Trade Union skupiona będzie na niepewnym zatrudnieniu w światowym łańcuchu dostaw.   10-11 października 2017 Gdańsk Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.   17-18 października 2017r. Bruksela Doroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dot. europejskich rad zakładowych pt. „Rewizja dyrektywy o ERZ - misja niemożliwa?” skoncentrowana na ocenie Dyrektywy i sposobach przeforsowania 10 kluczowych żądań określonych w dokumencie „ERZ w erze cyfryzacji” przyjętym przez Komitet Wykonawczy EKZZ w marcu br.   18-19 października 2017r. Praga Regionalne warsztaty industriAll European Trade Union w ramach europejskiego projektu „Budowanie siły związków zawodowych dzięki skutecznej koordynacji negocjacji zbiorowych”.   25 października 2017r. Bruksela Sektorowy Komitet Motoryzacyjny industriAll ETU.   26-27 października 2017r. Frankfurt Komitet Polityki Przedsiębiorstw industriAll ETU.   26-27 października 2017r. Genewa Światowa konferencja IndustriALL Global Union pt. „Przemysł 4.0. – konsekwencje dla związków zawodowych i zrównoważonej polityki przemysłowej”.
 • Konferencja EKZZ

  26-07-2017
  „Rewizja Dyrektywy o ERZ – misja niemożliwa?” pod taką nazwą odbędzie się  doroczna Konferencja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dotycząca europejskich rad zakładowych, która odbędzie się w dniach 17-18 października 2017 w Międzynarodowym Domu Związkowym w Brukseli. Konferencja skoncentrowana będzie na przeglądzie Dyrektywy o ERZ w celu przeforsowania 10 kluczowych żądań określonych w dokumencie „ERZ w erze cyfryzacji” przyjętym przez Komitet Wykonawczy EKZZ w marcu br. na Malcie.
 • Młodzi ludzie na stażu - "Kampania na rzecz wzrostu płac"

  25-07-2017
  Staże zawodowe mają ułatwić drogę od edukacji do pracy i powinny mieć silny komponent szkolenia lub nauki. W rzeczywistości są często wykorzystywane do zapewnienia taniej, a nawet niepłatnej pracy.
 • Konferencja w ramach projektu CHANGE dla sektora lotniczego

  12-07-2017
  Odbywająca się dziś w Rzeszowie konferencja jest zwieńczeniem realizowanego od listopada 2015r. projektu - Zmiany demograficzne w zatrudnieniu – CHANGE, będącego inicjatywą związków zawodowych w zakresie innowacji zatrudnienia w europejskim przemyśle lotniczym w celu zabezpieczenia wykwalifikowanych pracowników. Głównym celem projektu w Polsce jest zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy uwzględniającego podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, wyrównanie standardów zatrudnienia i zasad konkurencyjności w przemyśle lotniczym i zatrzymanie migracji wykwalifikowanych pracowników.
 • obradował XXVII Kongres Sekretariatu Metalowców

  28-06-2017
  XXVII Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” obradujący 27 czerwca br. w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczął się modlitwą w intencji Kongresu odmówioną przez  o. Konrada Duka – proboszcza Parafii Św. Antoniego w Brzegach. Przybyły na obrady członek Prezydium Komisji Krajowej ds. branż Bogdan Kubiak przekazał pozdrowienia od Przewodniczącego Piotra Dudy i zrelacjonował podejmowane przez Komisję Krajową działania dot.  m. in. negocjacji wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur, wystąpienia do Minister Rafalskiej z wnioskiem o utworzenie branżowego zespołu ds. motoryzacji. B. Kubiak przedstawił informację dot. planów powołania sądów koleżeńskich oraz zmian w Statucie a także o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych.
 • Kongres OS Kovo

  19-06-2017
  W ubiegłym tygodniu w Ołomuńcu odbył się VII Kongres czeskiego związku OS KOVO. Kongres miał charakter sprawozdawczo – wyborczy i uczestniczyło w nim około 200 delegatów reprezentujących 11 regionów oraz 36 przedstawicieli europejskich związków z branży metalowej, m. in. Sekretarz Generalny industriAll Global Walter Sanches, Sekretarz Generalny industriAll Europa Luc Triangle. Wśród zaproszonych gości krajowych byli Premier Republiki Czeskiej Bohuslav Sobotka, Przewodniczący Senatu Milan Štěch, przewodniczący konfederacji ČMKOS Josef Středula oraz emerytowani przewodniczący Jan Uhliř i Igor Pleskot. Sekretariat Metalowców reprezentowali Andrzej Karol - Zastępca Przewodniczącego oraz Dorota Mikłos.
 • Fińscy związkowcy z wizytą studyjną w Polsce

  14-06-2017
  Związkowcy z fińskiego TEAM Industrial Union reprezentujący przemysły tekstylny, chemiczny, farmaceutyczny, skórzany, drzewny przybyli do Polski z trzydniową wizytą studyjną. Na wczorajszym spotkaniu w Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” z udziałem przewodniczącego Wojciecha Grzeszka oraz przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „S” dyskutowano na temat najistotniejszych działań podejmowanych przez związki, przedstawiono ich strukturę organizacyjną oraz najważniejsze dane ekonomiczne. Dziś fińscy związkowcy oglądają fabrykę MAN w Niepołomicach.
 • Komitet Wykonawczy industriAll Europa w Londynie

  08-06-2017
  Obradujący w dniach 7-8 czerwca br. w Londynie Komitet Wykonawczy IndustriAll Europa, którego członkiem jest szef Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” Bogdan Szozda dyskutował m. in. na temat  przyszłość przemysłu i produkcji w Europie po Brexit, kampanii EKZZ nt. wzrostu płac i projektu unijnego „Budowanie silniejszych związków zawodowych dzięki skutecznej koordynacji układów zbiorowych”.
 • Sekcja Lotników w projekcie AIR Change

  07-06-2017
  Głównymi celami projektu, którego koordynatorem jest niemiecki DGB/VHS jest  współpraca europejskich związków zawodowych w zakresie wyzwań w europejskim przemyśle lotniczym dot. m. in. zmian demograficznych, podejmowanie inicjatyw na rzecz zabezpieczenia wykwalifikowanych siły roboczej, stworzenie strategii zarządzania wiekiem, a także wzmocnienie reprezentacji pracowniczej.
 • Podwyżki płac w Bombardierze

  01-06-2017
  Podwyżki płac zasadniczych średnio o 3 proc. to najważniejszy zapis porozumienia płacowego podpisanego z pracodawcą przez zakładowe organizacje związkowe w spółce Bombardier Transportation (ZWUS) w Katowicach. Wyższe wynagrodzenia pracownicy firmy otrzymają na początku czerwca, wraz z wypłatą za maj.
 • Nadchodzące wydarzenia

  31-05-2017
  5 czerwca 2017 Katowice – posiedzenie Zespołu Komisji Krajowej ds. Polityki Klimatycznej z europosłami   7-8 czerwca 2017 Londyn – posiedzenie Komitetu Wykonawczego industriAll European Trade Union   13 czerwca 2017 Warszawa – posiedzenie Zespołu Komisji Krajowej ds. Rozwoju Przemysłu   15-17 czerwca 2017 Olomouc – Kongres OS KOVO (Czechy)   27 czerwca 2017 Bukowina Tatrzańska – XXVII Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
 • Kongres IF Metall

  23-05-2017
  W dniach 19-22 maja 2017 roku w szwedzkim Gothenburgu odbył się wyborczy Kongres związku IF Metall. W Kongresie uczestniczyło około 60 przedstawicieli zagranicznych związków zawodowych, w tym Sekretarz generalny industriAll Global Valter Sanches oraz industriAll Europe Luc Triangle. Obecny był również poprzedni Przewodniczący IF Metall, obecnie Premier Stefan Löfven. Sekretariat Metalowców reprezentowany był przez Dorotę Mikłos.
 • Seminarium Młodych

  22-05-2017
  Od 15 do 17 maja br. w Bratysławie industriAll Europa zorganizował „Seminarium Młodych 4.0” z udziałem przedstawicieli młodych z europejskich sektorów przemysłowych. Wraz z Fundacją Friedricha Eberta w Bratysławie industriAll Europa stworzył forum dyskusyjne nt. wizji młodzieży na temat przyszłości młodych pracowników przemysłowych w zdigitalizowanym świecie.
 • Podwyżki w Toyocie

  18-05-2017
  Podpisane zostało porozumienie pomiędzy organizacjami związkowymi funkcjonującymi w TMMP a zarządem kończące negocjacje płacowe które trwały od stycznia tego roku. Pracownicy Toyoty w Jelczu Laskowicach i Wałbrzychu otrzymają znaczące podwyżki.
 • Będziemy zarabiać tyle co na Zachodzie? Nie miejmy złudzeń!

  18-05-2017
  Żyjąc na dorobku i wciąż licząc, że już wkrótce będziemy zarabiać tyle co na Zachodzie, nie dostrzegamy, że dzieje się zupełnie odwrotnie. Dane są bezlitosne: płace Niemców rosną szybciej niż nasze. Różnice w płacach pracowników z Polski, Czech i Węgier w porównaniu do pracowników niemieckich są większe niż w 2008 r. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych opublikowała raport, z którego wynika, że różnice w zarobkach pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Niemcami zamiast maleć – zwiększają się. Oznacza to, że choć nasze płace rosną, to niemieckie rosną jeszcze szybciej.
 • Wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych

  15-05-2017
  6 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą ustawę  o zatrudnianiu pracowników tymczasowy. Zmiany głównie wejdą w życie 1 czerwca tego roku.
 • Zarząd Regionu Gdańskiego: co z przemysłem stoczniowym?

  09-05-2017
  Nowelizacja ustawy dotyczącej osób represjonowanych, projekt tzw. „Konstytucji biznesu”, a przede wszystkim sytuacja przemysłu styczniowego były tematami spotkania z posłem Januszem Śniadkiem, które rozpoczęło posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego 8 maja w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.
 • Europa Środkowa potrzebuje wzrostu płac

  08-05-2017
  W ramach kampanii EKZZ “Europa potrzebuje wzrostu płac” wydany został komunikat dotyczący regionu Europy Środkowej, z którego dowiadujemy się, że dzisiaj różnice w płacach pracowników z Polski, Czech i Węgier w porównaniu do pracowników niemieckich są większe niż w 2008r. Niemcy zostały wybrane jako podstawa porównania, gdyż jest to najważniejszy partner handlowy naszego regionu.
 • Parafowano porozumienie płacowe w ArcelorMittal Poland

  24-04-2017
  21 kwietnia związkowcy i przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland parafowali porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w spółce w 2107 roku. Ostateczne podpisanie dokumentu ma nastąpić do końca kwietnia.
 • NAJWAŻNIESZE ZMIANY w Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  13-04-2017
  Obecnie obowiązująca Ustawa weszła w życie 9.07.2003 roku i w jej założeniu zatrudnianie pracowników tymczasowych miało być tylko do faktycznej pracy tymczasowej np.   zatrudnienie w okresie sezonu lub na zastępstwo w razie długiej choroby pracownika lub macierzyńskiego. Zatrudnienie u jednego pracodawcy użytkownika danego pracownika tymczasowego nie mogło być dłuższe niż 12 miesięcy na przestrzeni 36 miesięcy bez względu na ilość agencji. Wprowadzona poprawka przez Sejm w grudniu 2010 roku dokonała takich zmian, że wydłużono okres zatrudnienia do 18 miesięcy na przestrzeni 3 lat ale zmieniono zatrudnienie „z jednego pracodawcy użytkownika” na „ jedną Agencję”. Taka gra słów spowodowała, że w chwili obecnej zatrudnianie jest jedną wielką patologią, gdyż w ten sposób pracownik może przez wiele lat pracować w danym zakładzie, nawet na tym samym stanowisku pracy i być po 18 miesiącach tylko przerzucany do innej agencji. Agencje tworzą spółki córki tylko po to, aby po 18 miesiącach przerzucić do nich pracownika. Obsługują te same osoby i w tym samym biurze. Takie zatrudnianie stało się patologią. Pracownicy dostają co tydzień umowę i są tak zatrudniani przez 5, 6, 7 lat i dłużej. W nowej ustawie ulega to zmianie. Ograniczono maksymalny okres zatrudnienia do 18 miesięcy na przestrzeni 3 lat, ale już u pracodawcy użytkownika,  a nie jednej agencji. Ponowne zatrudnienie będzie dopiero możliwe w tym samym zakładzie po 36 miesiącach. JEST TO NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA
 • Wieczna tymczasowość będzie mocno ograniczona. Ustawa trafiła do Senatu

  12-04-2017
  Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął zmiany dotyczące pracowników tymczasowych. Za przyjęciem projektu głosowało 320 posłów, przeciw 26 a 30 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.
 • Walne Zebranie Delegatów Baildon

  03-04-2017
  31 marca br. w Katowicach obradowało Walne Zebranie Delegatów MOZ Baildon. Przewodniczący Andrzej Karol przedstawił sprawozdanie z działalności organizacji w 2016 roku, w tym przedstawił m.in. działania podejmowane w związku z przyjęta w lipcu 2016r. Uchwałą Rady Miasta Katowice dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów, na których działalność prowadzą spółki objęte działaniem MOZ. Związkowi udało się przekonać Urząd Miasta do wprowadzenia zapisów, które przynajmniej w części pozostawiają przemysłowy charakter zagospodarowania tego terenu.
 • Nadgodziny zamiast podwyżek

  30-03-2017
  W tyskiej fabryce Fiata coraz bardziej brakuje pracowników. Aby nadążyć z produkcją, zakład pracuje w soboty. W ocenie zakładowej Solidarności tylko podwyżki płac mogą zahamować odpływ pracowników i przyciągnąć nowych chętnych do pracy.
 • Rada Sekretariatu w Pile

  28-03-2017
  23 marca br. w trakcie obrad Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, których gospodarzem była organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” Philips Lighting Poland w Pile zebrani zatwierdzili bilans i wykonanie Preliminarza za ubiegły rok oraz  przyjęli budżet na rok 2017.
 • Porozumienie płacowe w MAN

  28-03-2017
  Sukcesem zakończyły się negocjacje płacowe w MAN. Strony podpisały w tej sprawie porozumienie.   Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ Solidarność w MAN STAR Trucks & Buses Sp. z o. o. oddział w Starachowicach, wskazuje, że do podpisania porozumienia doszło w dniu 21 marca. - Na temat podwyżki wynagrodzeń odbyło się kilka tur rozmów dotyczących wzrostu w dniach 27 stycznia, 20 lutego, 13 marca i 16 marca - dodaje.  
 • Związkowcy z AMP chcą rozmawiać z prezesem spółki

  28-03-2017
  Rozmowy płacowe prowadzone w ArcelorMittal Poland 27 marca nie przyniosły rozstrzygnięć. Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w firmie wyszli z sali negocjacyjnej. Związkowcy domagają się spotkania z prezesem zarządu spółki Sanjay Sammaddarem.
 • Obradowało 47 WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa

  27-03-2017
  27 marca br. podczas obrad 47 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” zebrani podjęli Stanowisko ws. negocjacji płacowych w ArcelorMittal Poland SA (treść poniżej). Zaproszony na obrady Stefan Dzienniak – Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej obszernie przedstawił sytuację przemysłu stalowego w Polsce i na świecie w 2016 roku, a także planowane inwestycje w sektory zużywające stal. Prezes Dzienniak omówił strukturę kosztów energii elektrycznej w Polsce, w tym koszty regulacyjne i opłaty sieciowe ponoszone przez huty, a także szacowany przydział darmowych uprawnień do emisji EU ETS do 2023 roku. Przewodniczący Piotr Duda poinformował zebranych o podjętych w ostatnim czasie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” działaniach, w tym o powołaniu Zespołu ds.  polityki klimatycznej, w skład którego wszedł Przewodniczący Sekretariatu Metalowców Bogdan Szozda.
 • Solidarność wzywa do ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

  27-03-2017
  Coraz większa niepewność co do przyszłości Europy Socjalnej wymaga oparcia praw polskich pracowników na solidnym fundamencie, apeluje "Solidarność". Prezydium KK w swoim stanowisku z 22 marca uznaje za konieczne podjęcie działań prawnych i faktycznych zbliżających Polskę do ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
 • W ArcelorMittal Poland wciąż bez porozumienia

  27-03-2017
  24 marca podczas negocjacji płacowych w ArcelorMittal Poland przedstawicielom organizacji związkowych nie udało się osiągnąć porozumienia z pracodawcą. W nocy rozmowy po raz kolejny zostały przerwane. Przerwa potrwa do 27 marca do godz. 12.00.
 • W AMP wciąż czekają na rozpoczęcie rozmów płacowych

  22-03-2017
  Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland w dalszym ciągu przebywają w budynku dyrekcji spółki, gdzie spędzili minioną noc. Związkowcy czekają na rozpoczęcie przez pracodawcę rzeczowych negocjacji, które zostaną zakończone podpisaniem porozumienia płacowego.
 • Pracownicy AMP demonstrowali przed siedzibą dyrekcji

  10-03-2017
  Ok. 2 tys. osób wzięło udział w pikiecie zorganizowanej 9 marca przed budynkiem dyrekcji ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Protest załogi to odpowiedź na przeciągające się od wielu miesięcy rozmowy płacowe i pozorowany dialog ze strony pracodawcy.
 • Będzie akcja protestacyjna przed siedzibą AMP

  06-03-2017
  9 marca przed siedzibą dyrekcji ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zorganizowana zostanie pikieta. Pracownicy firmy chcą zaprotestować w ten sposób przeciwko przedłużającym się negocjacjom płacowym na 2017 rok. Zaplanowana na 3 marca kolejna tura rozmów została w ostatniej chwili odwołana przez pracodawcę.
 • Europejski Dzień Przemysłu

  06-03-2017
  W dniu 28 lutego w Brukseli odbył się Pierwszy Europejski Dzień Przemysłu. Ponad 500 uczestników wśród nich kluczowi gracze przemysłowi, osoby kształtujące nowe trendy, decydenci wysokiego szczebla oraz przedstawiciele europejskich związków zawodowych, prowadzili dyskusję na temat przyszłości europejskiego przemysłu.
 • Europejskie strategie związków zawodowych

  28-02-2017
  Organizowanie pracowników, rokowania zbiorowe i budowanie sojuszy to najważniejsze punkty strategii związków zawodowych, które zostały omówione w Sesimbrze podczas seminarium zorganizowanego przez ETIU i Europejską Konfederację Związków Zawodowych.
 • Rokowania zbiorowe kluczowe dla zmniejszania nierówności

  28-02-2017
  Rosnące nierówności dochodowe zaczynają stanowić coraz poważniejszy problem dla zrównoważonego rozwoju na naszym kontynencie. W ocenie takich organizacji jak MOP, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy OECD ich głównym źródłem jest obecna sytuacja świata pracy.  Na konferencji zorganizowanej 23-24 lutego w Brukseli przez MOP i Komisję Europejską związkowcy, pracodawcy oraz przedstawiciele rządów debatowali nad aktualnymi wyzwaniami dla świata pracy.
 • Więcej pracy, więcej pracowników

  24-02-2017
  Tylko w marcu i kwietniu spółka Alstom Konstal z Chorzowa przyjmie do pracy 80 nowych pracowników. W kolejnych miesiącach zakład planuje jeszcze zwiększyć zatrudnienie. Zapotrzebowanie na nowych pracowników to efekt zagranicznych kontraktów pozyskanych przez firmę.
 • Dodatkowa opieka medyczna w AMP

  20-02-2017
  Pracownicy ArcelorMittal Poland mogą korzystać z programu Opieka Medyczna – pakietu zdrowotnego, który gwarantuje krótkie terminy oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów. Na objęciu załogi prywatną opieką medyczną zyskają obie strony, i pracownicy, i pracodawca.
 • Dialog społeczny w EU i Polsce

  10-02-2017
  W dniach 3-4 lutego br. w Warszawie z udziałem przedstawicieli 13 państw odbyło się seminarium Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA) pt. „Rada dialogu społecznego w Polsce i wybranych państwach europejskich – wzmocnienie struktur dialogu społecznego na poziomie narodowym i europejskim. Dialog społeczny dziś i jutro”. Celem konferencji była ocena stanu dialogu społecznego w Unii Europejskiej.
 • Krytyczna sytuacja w hutnictwie

  01-02-2017
  Bez zdecydowanych działań polskiego rządu przemysł hutniczy w naszym kraju czeka katastrofa -  ostrzegają związkowcy i przedsiębiorcy z branży stalowej. 31 stycznia przedstawiciele hutniczej Solidarności oraz pracodawcy wystosowali wspólny list w tej sprawie do premier Beaty Szydło.
 • Trudne negocjacje podwyżek w ZF TRW

  30-01-2017
  26 stycznia odbyło się kolejne z zaplanowanych spotkań Zarządu ZF TRW Polska w Częstochowie z zespołem negocjacyjnym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" dotyczące uzgodnienia tegorocznych podwyżek wynagrodzeń.
 • spotkanie ws. hutnictwa

  30-01-2017
  31 stycznia br. w  ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej spotkają się Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu terytorialnego i Rządu. Podczas spotkania omówiona zostanie bieżąca sytuacja hutnictwa, zagrożenia dla branży a także kwestie związane z realizacją Uchwały nr 8 Rady Dialogu Społecznego z kwietnia ub. r.
 • Wyższe płace i wyższe dodatki w Nitroergu

  26-01-2017
  Podniesienie stawek zasadniczych średnio o 140 zł brutto na pracownika i zmiana zasad obliczania premii kwartalnej – to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego z pracodawcą przez organizacje związkowe działające w spółce Nitroerg.
 • Młodzi mówią swoim głosem

  26-01-2017
  Rozmowa z Sebastianem Antczakiem, przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Młodych NSZZ „Solidarność” Volkswagen Poznań.   Skąd wzięła się inicjatywa powołania MKM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań? Chodziło o stworzenie organizacji analogicznej do funkcjonującej w VW w Niemczech?
 • Ograniczone zostaną patologie w agencjach pracy tymczasowej?

  25-01-2017
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Firmy coraz częściej korzystają z pracowników tymczasowych. Uważają, że taka forma pracy jest bardziej elastyczna i mniej obciążająca finansowo.
 • Pracujesz w Niemczech – przeczytaj

  20-01-2017
  Związkowcy niemieckiego DGB Region Saksonia przygotowali  ulotkę dotyczącą funkcjonowania rad zakładowych w Niemczech, zawierająca przydatne informacje dla pracowników z Polski  pracujących w tym kraju.   Pobierz ulotkę: Krótko i na temat.pdf
 • Są oszczędności, jest premia

  17-01-2017
  Oszczędności z ubiegłorocznego funduszu wynagrodzeń w Hucie Łabędy w Gliwicach zostaną wypłacone pracownikom zakładu. Otrzymają je w formie jednorazowej premii stanowiącej równowartość 2/3 ich płacy zasadniczej. Porozumienie w tej sprawie zawarli 13 stycznia przedstawiciele zarządu huty i działających w zakładzie związków zawodowych.
 • Czy polscy europosłowie poprą interesy pracownicze?

  17-01-2017
  W tym tygodniu Parlament Europejski będzie głosował nad rezolucją w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych. Inicjatywa ta ma na celu m.in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa socjalnego obywateli UE.
 • EKES: równe wynagrodzenie za tę samą pracę

  12-01-2017
  "Dyrektywa dotycząca delegowania pracowników nie jest wyłącznie instrumentem dotyczącym rynku wewnętrznego, lecz także narzędziem służącym ochronie pracowników". Podczas sesji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przyjęto stanowisko w przedmiocie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
 • Wyższy poziom współdecydowania

  11-01-2017
  Piotr Olbryś, przewodniczący „Solidarności” w Volkswagen Poznań został członkiem Beiratu, czyli powołanego w 2016 r. gremium współodpowiedzialnego za Markę Samochody Użytkowe i tym samym za Spółkę Volkswagen Poznań. Zadaniem Beiratu czyli Rady Doradczo-Współdecydującej jest przede wszystkim doradzanie Zarządowi Marki Volkswagen Samochody Użytkowe oraz Zarządowi Spółki Volkswagen AG we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących obszaru ich działalności.
 • Rada Ochrony Pracy m.in. o nowych zadaniach Państwowej Inspekcji Pracy

  11-01-2017
  Nowe zadania Państwowej Inspekcji Pracy wynikające z wdrożenia dyrektywy 2014/54/UE to jeden z tematów pierwszego w nowym roku posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które zaplanowano na wtorek, 10 stycznia br. na godz. 11.00 w Sejmie.
 • Branżowcy zasłużeni dla

  10-01-2017
  - Nie sądziłem współpracując z wami przed laty w sekretariacie metalowców, że kiedyś jako szef Związku będę mógł was uhonorować w ten sposób  - mówił Piotr Duda wręczając działaczom związkowym w sali BHP odznaczenie "Zasłużony dla NSZZ Solidarność".
 • Opłatkowe spotkanie branżowe w sali BHP

  09-01-2017
  - Chciałbym, abyśmy w dialogu i porozumieniu wypracowywali rozwiązania zgodne z prawami pracowniczymi i naszą gospodarką - mówił Piotr Duda, szef Komisji Krajowej podczas spotkania ze strukturami branżowymi NSZZ "Solidarność".
 • Wieloletnie porozumienie płacowe w gliwickim Oplu

  04-01-2017
  NSZZ Solidarność i pozostałe związki zawodowe działające w General Motors Manufacturing Poland  podpisały z pracodawcą porozumienie płacowe na lata 2017-2020. Wyższe wynagrodzenia pracownicy gliwickiej fabryki Opla otrzymają już od stycznia tego roku.
 • Jaka przyszłość europejskiego dialogu społecznego?

  13-12-2016
  Na seminarium zorganizowanym przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych w Bratysławie dyskutowali  związkowi eksperci dialogu społecznego  oraz szefowie europejskich  federacji branżowych.
 • Posiedzenie Rady Sekretariatu Metalowców w Świdniku

  05-12-2016
  1 grudnia Rada Sekretariatu NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu, którego gospodarzem była Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” omówiła propozycje przyszłorocznego planu działania Sekretariatu, zwłaszcza w kontekście prowadzonej polityki przemysłowej, a także budżet Sekretariatu i bieżącą sytuację w branżach. Po południu członkowie Rady oglądali zakład PZL Świdnik, który jest częścią grupy Leonardo Helicopters. Drugiego dnia członkowie Rady wzięli udział w debacie nt. ważności offsetu w rozwoju polskiego przemysłu obronnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej – gen. Stanisława Butlaka i płk. Michała Heresiukiewicza oraz Prezesa Zarządu WSK „PZL-Świdnik” Mieczysława Majewskiego.
 • Jak żyje się w Polsce

  01-12-2016
  Ponad 40 proc. Polaków nie może pozwolić sobie na nieplanowany wydatek, a prawie jedna trzecia z nas pracuje na umowach na czas określony. Mimo to jesteśmy zadowoleni z życia – tak przynajmniej wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego.    Kilka dni temu GUS opublikował kolejną edycję raportu „Jakość życia w Polsce”, w którym zawarte są dane dotyczące najważniejszych obszarów życia zawodowego i osobistego mieszkańców naszego kraju. Wbrew stereotypowi, zgodnie z którym Polacy to naród lubujący się w narzekaniu, z danych GUS wynika, że jesteśmy pełni optymizmu. Zadowolonych z życia jest 8 na 10 mieszkańców naszego kraju. Czy na pewno mamy ku temu powody?
 • Silna baza członkowska priorytetem związków związkowych. Rezolucja EKZZ

  01-12-2016
  Rozwój związków zawodowych i zwiększanie uzwiązkowienia muszą stać się priorytetem politycznym, głosi rezolucja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Silna baza członkowska jest warunkiem silnego ruchu związkowego.
 • Walka o wyższe płace w Hucie Łaziska i spółce Re Alloys

  29-11-2016
  Realne podwyżki wynagrodzeń, premia motywacyjna oraz premia z okazji Świąt Bożego Narodzenia – to tylko część postulatów, które przedstawiły pracodawcom organizacje związkowe działające w Hucie Łaziska i spółce Re Alloys. Obydwa zakłady są ze sobą powiązane, zatrudnieni w nich pracownicy pracują w podobnych warunkach.
 • Stop przemocy w pracy. Wesprzyj MOP

  25-11-2016
  W 2018 r. w czasie Międzynarodowej Konferencji Pracy rozpocznie się pierwsza dyskusja dotycząca nowej konwencji i zalecenia MOP ws. przemocy wobec kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Pracownicy całego świata od wielu lat starali się, aby taka dyskusja w ogóle się odbyła. Teraz od postawy rządów i pracodawców, w dużej mierze, będzie zależał kształt, zakres oraz forma nowego instrumentu MOP.
 • Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej: Lepsza perspektywa

  18-11-2016
  10 listopada w Sali BHP odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej. Przewodniczący stoczniowej „Solidarności” Roman Gałęzewski powitał przybyłych na zebranie delegatów, a także gości: przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztofa Doślę oraz członków Zarządu Grupy Stoczni Gdańsk – prezesa Jarosława Łasińskiego i wiceprezesów – Adama Zaczeniuka i Adama Kowalskiego.
 • Śmigłowce zaopatrzone w polski sprzęt. Stanowisko

  17-11-2016
  Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera działania Rządu RP w celu zagwarantowania maksymalnie korzystnych gospodarczo i finansowo rozwiązań dla polskiej gospodarki i polskiego przemysłu w związku z realizacją Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Sekcja podjęła stanowisko w sprawie rozmów offsetowych na zakup śmigłowców.
 • Nie dla Europy bez stali

  10-11-2016
  9 listopada 2016 ponad 15 000 pracowników przemysłu stalowego wyszło na ulice Brukseli by powiedzieć „Nie dla Europy bez stali.” Szli z żądaniem konkretnego działania, zapewniającego przyszłość tego sektora i zatrudnienia w Europie, podkreślając niezbędną rolę, jaką odgrywa europejski przemysł stalowy i jego kluczowe miejsce w łańcuchu wartości przemysłowej.
 • Związkowcy piszą do wicepremiera Morawieckiego w obronie swoich miejsc pracy

  04-11-2016
  Prezydium Zarządów Regionów Częstochowskiego i Opolskiego NSZZ "Solidarność" wspólnie wystąpiły do wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego w sprawie narastających problemów ze sprzedażą produkcji firm z sektora hutniczego.
 • Europejski Dzień Akcji dla stali Bruksela, 9 listopada 2016

  04-11-2016
  2 Kongres industriAll Europa obradujący w Madrycie zadecydował o ogłoszeniu 9 listopada Europejskim Dniem Akcji dla stali. Europejski przemysł stalowy przez wiele lat przechodził ogromne trudności, które odbiły się na zatrudnieniu. Od czasu kryzysu w 2008 roku ponad 80 tysięcy pracowników straciło swoje stanowiska pracy, a ogólne zatrudnienie spadło do 340 tysięcy.