Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Europejskie rady zakładowe

 czerwiec 2016

 

Europejski Instytut Związków Zawodowych już po raz siódmy organizuje seminarium dotyczące praktyk działalności Europejskich Rad Zakładowych i Rad Zakładowych Spółek Europejskich, które tym razem odbędzie się w Polsce w Warszawie.
Wszelkie niezbędne informacje zamieszczone są w załączonym zaproszeniu.
Osoby chętne mogą zgłaszać się na załączonym formularzu za pośrednictwem Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.
Seminarium EIZZ zaproszenie.docx
Formularz zgłoszeniowy.docx
 
Zachęcam do udziału w seminarium.
 
Barbara Piotrowska
Koordynator ds. ERZ
Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”
tel/fax 32 25 38 723
601 91 91 66
 
 
 
 
 
 
 
Europejska Rada Zakładowa stanowi forum dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, służące realizowaniu prawa pracowników do informowania i konsultacji w kwestiach istotnych dla przedsiębiorstwa, a w konsekwencji dla zatrudnionych w nim pracowników.
W podfolderze znajdują się dokumenty stanowiące podstawę prawną funkcjonowania ERZ oraz inne materiały pomocne dla zrozumienia  i wykorzystania tego narzędzia.

Sekretariat Metalowców koordynuje działania związane z funkcjonowaniem ERZ w przedsiębiorstwach ponadnarodowych przemysłu metalowego, udzielając m. in. pomocy przy rozpoczęciu procedury  tworzenia ERZ lub włączania  do już istniejących ERZ przedstawicieli z Polski

Wiedzą i doświadczeniem służą eksperci Komisji Krajowej Andrzej Matla i Sławomir Adamczyk, a także członkowie ERZ - osoby posiadające praktyczną wiedzę dotyczącą negocjowania porozumień o ustanowieniu ERZ, czy samego jej funkcjonowania.

 
Barbara Piotrowska
Koordynator ds. Europejskich Rad Zakładowych
Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
Tel/ fax (32) 2538723; 601 919 166