Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Global IndustriALL

        IndustriAll Global Union jest światową organizacją wolnych, niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i umysłowych w przemysłach metalowym, chemicznym, energetycznym, w górnictwie, przemyśle tekstylnym i sektorach pokrewnych, liczącą ponad 50 milionów członków ze 140 krajów z całego świata.

Organizacja powstała 19 czerwca 2012r. w Kopenhadze wskutek połączenia

Światowej Federacji Metalowców (IMF)

Światowej Federacji Związków Zawodowych Chemików, Energetyków i Górników (ICEM)

Światowej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego (ITGLWF)

 

Prezydentem organizacji jest Berthold Huber 

Sekretarzem Generalnym został Jyrki Raina

 

Siedzibą IndustriAll Global Union jest Genewa

ACACIAC Office
IndustriALL Global Union
54 bis, route des Acacias, Case Postale 1516
1227 Geneva
Switzerland

www.industriall-union.org