Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Komitet Wykonawczy industriAll Europa w Londynie

08-06-2017
Obradujący w dniach 7-8 czerwca br. w Londynie Komitet Wykonawczy IndustriAll Europa, którego członkiem jest szef Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” Bogdan Szozda dyskutował m. in. na temat  przyszłość przemysłu i produkcji w Europie po Brexit, kampanii EKZZ nt. wzrostu płac i projektu unijnego „Budowanie silniejszych związków zawodowych dzięki skutecznej koordynacji układów zbiorowych”.