Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Konferencja EKZZ

26-07-2017
„Rewizja Dyrektywy o ERZ – misja niemożliwa?” pod taką nazwą odbędzie się  doroczna Konferencja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dotycząca europejskich rad zakładowych, która odbędzie się w dniach 17-18 października 2017 w Międzynarodowym Domu Związkowym w Brukseli.
Konferencja skoncentrowana będzie na przeglądzie Dyrektywy o ERZ w celu przeforsowania 10 kluczowych żądań określonych w dokumencie „ERZ w erze cyfryzacji” przyjętym przez Komitet Wykonawczy EKZZ w marcu br. na Malcie.