Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Konferencja w ramach projektu CHANGE dla sektora lotniczego

12-07-2017
Odbywająca się dziś w Rzeszowie konferencja jest zwieńczeniem realizowanego od listopada 2015r. projektu - Zmiany demograficzne w zatrudnieniu – CHANGE, będącego inicjatywą związków zawodowych w zakresie innowacji zatrudnienia w europejskim przemyśle lotniczym w celu zabezpieczenia wykwalifikowanych pracowników.
Głównym celem projektu w Polsce jest zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy uwzględniającego podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, wyrównanie standardów zatrudnienia i zasad konkurencyjności w przemyśle lotniczym i zatrzymanie migracji wykwalifikowanych pracowników.
Koordynatorem projektu jest niemiecka federacja związków zawodowych DGB/VHS, głównym partnerem – związek IG Metall, w realizacji projektu uczestniczą związki zawodowe z Polski, Anglii, Włoch, Szwecji, Rumunii, Francji oraz federacja przemysłowa industriAll Europa. Ze strony NSZZ „Solidarność” w realizację projektu zaangażowany jest Sekretariat Metalowców i Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego.
Przemysł lotniczy w Polsce to ponad 200 firm lotniczych i okołolotniczych, zatrudniających łącznie ponad 30 tysięcy pracowników.