Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Linki

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność   www.solidarnosc.org.pl
Europejska Federacja Metalowców   www.industriall-europe.eu
Międzynarodowa Federacja Metalowców   www.industriall-union.org
Tygodnik „Solidarność”   www.tygodniksolidarnosc.com
Sejm   www.sejm.gov.pl
Senat   www.senat.gov.pl
Prezydent RP   www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów   www.kprm.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich   www.rpo.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki   www.mg.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa   www.msp.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej   www.mon.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy   www.pip.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy   www.ciop.pl
Instytut Medycyny Pracy   www.imp.lodz.pl
Główny Urząd Statystyczny   www.stat.gov.pl
ZUS   www.zus.pl
Komisja Europejska   www.ec.europa.eu
Portal Unii Europejskiej   www.europa.eu