Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Metalowcy po wyborach

01-07-2018
25 czerwca  w Rytro w Beskidzie Sądeckim odbył się XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność.
Zaproszenie do udziału w  Kongresie przyjęli koledzy ze związków metalowców z Czech, Słowacji, Niemiec, Węgier i Belgii. Wśród gości byli również Louis Colunga – Zastępca Sekretarza Generalnego industrial Europa i Atle Høie - asystent Sekretarza Generalnego IndustriALL Global.
Po części sprawozdawczej na Przewodniczącego Rady wybrano ponownie Bogdana Szozdę, dokonano wyboru 8 osobowej Komisji Rewizyjnej, Rada Sekretariatu Metalowców liczy 23 osoby.
 
W trakcie obrad Delegaci Kongresu przyjęli stanowiska w sprawach: zwiększenia odpisu na ZFŚS, wzrostu płac w przemyśle, przeciwdziałania wobec przemocy w miejscu pracy oraz zmian w ustawie z grudnia 2008 o emeryturach pomostowych, których treść zamieszczona zostanie w przyszłym tygodniu.
                                                                                                                                                      
Sekretariat Metalowców jest jedną z największych branżowych struktur Związku skupiającą siedem krajowych sekcji - Hutnictwa, Branży Metalowców, Przemysłu Motoryzacyjnego, Lotniczego, Zbrojeniowego, Okrętowego i Elektromaszynowego – łącznie ponad 45 tys. pracowników.
 
fot. Adam Ratajczyk