Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Mokate Podziękowanie

11-12-2017

W imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” pragnę poinformować o podjętej decyzji dot. odwołania akcji protestacyjnej – pikiety pod siedzibą Spółki Mokate S.A. w Ustroniu.

Odwołanie akcji jest konsekwencją podpisania przez Zarząd Spółki porozumienia regulującego funkcjonowanie naszego Związku i relacji pomiędzy stronami.
Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w pikiecie uzgodnionej na 15 grudnia 2017 roku i tym, którzy tak masowo poparli organizację związkową poprzez wysyłanie e-maili na wskazane adresy. To właśnie ta presja spowodowała zmianę stanowiska właściciela i zarządu w stosunku do nowo powstałej organizacji.

Za Wasze działanie serdecznie dziękujemy! Będziemy czuwać nad realizacją porozumienia i wszelkie próby ewentualnej destrukcji ze strony Zarządu Spółki będziemy nagłaśniać włącznie z podjęciem akcji protestacyjnej.


W imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Wiceprzewodniczący Andrzej Madyda