Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Nadchodzące wydarzenia

04-08-2017

30 sierpnia – 1 września 2017 Belgrad
Konferencja w ramach projektu realizowanego przez węgierski związek VASAS pt. Poprawa wiedzy na temat wpływu stosunków pracy na zatrudnienie w Europie Centralnej i Wschodniej w tym na zatrudnienie młodych”.
 
11-13 września 2017r. Maribor
Posiedzenie Regionu Wschodniego industriAll European Trade Union.
 
14 września 2017r. Warszawa
Konferencja końcowa projektu unijnego „Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wdrażania Międzynarodowych Porozumień Ramowych” realizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.
 
18 września 2017r. Warszawa
Spotkanie przedstawicieli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego z rządem, sejmem i zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami NSZZ „Solidarność”  ws. czystej energii i zmian klimatycznych.
 
4 października Gdańsk
Posiedzenie Zespołu Komisji Krajowej ds. rozwoju przemysłu.
 
7 października 2017r.
STOP Umowom Śmieciowym
Tegoroczna akcja IndustriALL Global Trade Union skupiona będzie na niepewnym zatrudnieniu w światowym łańcuchu dostaw.
 
10-11 października 2017 Gdańsk
Rada Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.
 
17-18 października 2017r. Bruksela
Doroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dot. europejskich rad zakładowych pt. „Rewizja dyrektywy o ERZ - misja niemożliwa?” skoncentrowana na ocenie Dyrektywy i sposobach przeforsowania 10 kluczowych żądań określonych w dokumencie „ERZ w erze cyfryzacji” przyjętym przez Komitet Wykonawczy EKZZ w marcu br.
 
18-19 października 2017r. Praga
Regionalne warsztaty industriAll European Trade Union w ramach europejskiego projektu „Budowanie siły związków zawodowych dzięki skutecznej koordynacji negocjacji zbiorowych”.
 
25 października 2017r. Bruksela
Sektorowy Komitet Motoryzacyjny industriAll ETU.
 
26-27 października 2017r. Frankfurt
Komitet Polityki Przedsiębiorstw industriAll ETU.
 
26-27 października 2017r. Genewa
Światowa konferencja IndustriALL Global Union pt. „Przemysł 4.0. – konsekwencje dla związków zawodowych i zrównoważonej polityki przemysłowej”.