Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

obradował XXVII Kongres Sekretariatu Metalowców

28-06-2017
XXVII Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” obradujący 27 czerwca br. w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczął się modlitwą w intencji Kongresu odmówioną przez  o. Konrada Duka – proboszcza Parafii Św. Antoniego w Brzegach. Przybyły na obrady członek Prezydium Komisji Krajowej ds. branż Bogdan Kubiak przekazał pozdrowienia od Przewodniczącego Piotra Dudy i zrelacjonował podejmowane przez Komisję Krajową działania dot.  m. in. negocjacji wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur, wystąpienia do Minister Rafalskiej z wnioskiem o utworzenie branżowego zespołu ds. motoryzacji. B. Kubiak przedstawił informację dot. planów powołania sądów koleżeńskich oraz zmian w Statucie a także o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych.

 

Gośćmi Kongresu byli również Anna Brzeska – dziennikarka i sekretarz redakcji Tygodnika Solidarność oraz przedstawiciel Sekcji Młodych Rafał Ludka.
Zebrani wysłuchali i dyskutowali nad informacją z prac Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” za trzeci rok kadencji przedstawioną przez Przewodniczącego Bogdana Szozdę.
 
Poniżej treść Stanowisk podjętych przez Delegatów XXVII Kongresu.