Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Popieramy "Solidarność" w Mokate

05-12-2017
POPIERAMY SOLIDARNOŚĆ W MOKATE
 
Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” solidarnie popiera działania Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Mokate SA w Ustroniu.
Protestujemy przeciwko utrudnianiu działalności związkowej w tej spółce, przeciwko dyskryminacji członków NSZZ „Solidarność”, przeciwko praktykom zastraszania i szantażu.
Żądamy natychmiastowego zaprzestania łamania praw pracowniczych i związkowych w spółce Mokate i ukarania osób winnych takich działań.
 
Solidarność zwycięży!