Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Spotkanie Sekcji Młodych IndustriAll Europa

04-04-2018
W dniu 27 marca 2018 odbyło się spotkanie Sekcji Młodych przy IndustriAll Europa. Młodzi członkowie związków zawodowych z Europy zastanawiali się nad sposobem skutecznego działania w zakresie poprawy warunków pracy oraz płacy w Europie. Młodzi działacze postanowili przyłączyć się do akcji prowadzonej przez IndustriAll Europen Trade Union „Europe needs a pay rise” (Europa potrzebuje podwyżki płac), w związku z tym nagrano kilka krótkich filmików, które przekonują do włączenia się  i wsparcia akcji. Prosimy też wszystkie organizacje związkowe do przesłania takich filmików, których treścią przewodnią będzie uargumentowanie, „dlaczego zasługujemy na podwyżki płac”. Filmy będą wykorzystane do stworzenia wspólnego międzynarodowego klipu, promowanego w całej Europie, w różnych językach. Filmy nagrane w języku polskim lub w innym, można przesyłać na adres mailowy Sekretariatu Metalowców.
Spotkanie młodych miało również wymiar organizacyjny, zastanawiano się nad programem kolejnego spotkania planowanego z początkiem grudnia, przedstawiono też osobę wyznaczoną przez Industriall, jako przewodniczącego grupy. W trakcie grudniowego spotkania, zastanowimy się:
- co należy uczynić, by organizacji związkowych przyłączały się do naszego grona,
- czy brak nowych członków związany jest z barierą językową, czy są inne przeszkody,
- jakich działań oczekujemy od Youth Industriall i zaplanowaniem działań o wymiarze wieloletnim,
- co możemy zrobić, by nasi przedstawiciele wygrali w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku i przygotowaniem strategii na wybory w 2024 roku
Postanowiono, że na spotkaniu zostanie wyłoniona grupa robocza, zajmująca się przygotowywaniem spotkań oraz bieżącym wdrażaniem podjętych działań Poruszono również aspekt medialny - sposób promowania działań Sekcji Młodych w  mediach społecznościowych oraz kwestię wypracowania systemu lepszej komunikacji w grupie. Zachęcono również uczestników do  wzięcia udziału wyborach do władz związkowych w swoich krajach.
 
Raz jeszcze zachęcamy do wspierania naszych działań. Jeśli któreś organizacje uważają, że jakiś temat został pominięty lub mają pomysł warty przedyskutowania na najbliższym spotkaniu to prosimy o kontakt za pośrednictwem Sekretariatu Metalowców.
 
R. Ludka
NSZZ „Solidarność” Fiat Chrysler Automotive