Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Stanowisko KSH ws. remontu Wielkiego Pieca AMP w Dąbrowie Górniczej

08-12-2017
W dniach 6-7 grudnia na posiedzeniu Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa podjęła stanowisko w związku z decyzją Zarządu AMP odstąpienia od remontu kapitalnego  Wielkiego Pieca Nr 2 w Dąbrowie
 
Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność” z ogromnym zaniepokojeniem przyjmuje decyzję Zarządu ArcelorMittal Poland S.A o odstąpieniu od kapitalnego remontu Wielkiego Pieca Nr 2 w Dąbrowie Górniczej. Powyższa decyzja może oznaczać likwidację nawet kilku tysięcy miejsc pracy w samej hucie, a także duże problemy dla innych zakładów z branży hutniczej, górniczej oraz całego polskiego przemysłu zaopatrującego się w stal w ArcelorMittal Poland S.A. Pod znakiem zapytania staje również powodzenie realizacji rządowego programu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którego głównym założeniem jest reindustrializacja  czyli wspieranie istniejących i rozwijanie nowych, konkurencyjnych działów mogących być specjalizacją polskiej gospodarki, w tym między innymi odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego, zbrojeniowego, modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej, przesyłu gazu oraz promowanego przez Rząd RP projektu powołania Śląskich Hut Stali.
Jak podaje Zarząd ArcelorMittal Poland S.A główną przyczyną podjęcia powyższej decyzji jest procedowana obecnie reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (czwarty okres rozliczeniowy EU ETS), która w okresie najbliższych lat będzie stanowić bardzo poważne zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego hutnictwa oraz całego działu obejmującego przemysły energochłonne. 
Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność” w obawie o mogące nastąpić negatywne, społeczne i gospodarcze konsekwencje takiej decyzji dotykające cały szereg uzależnionych i powiązanych ze sobą podmiotów zwraca się do Rządu RP o zwiększenie swojej aktywności w wypracowaniu jak najkorzystniejszych rozwiązań w nowym systemie EU ETS dla polskiego przemysłu energochłonnego oraz o wprowadzenie systemowych rozwiązań ochronnych niwelujących lub co najmniej ograniczających negatywne skutki reformy europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.