Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa

28-05-2018
W dniach 24-25.05.2018 w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się 48 sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów  Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, w obradach którego uczestniczyli Piotr Duda -Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”, Wojciech Grzeszek - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „S”, Stefan Dzienniak - Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz  długoletni Przewodniczący Sekcji Adam Ditmer.
Po części sprawozdawczej przystąpiono do wyborów nowych władz Krajowej Sekcji Hutnictwa na kadencję 2018-2022. Na funkcję Przewodniczącego KSH wybrany został Andrzej Karol, następnie dokonano wyboru 20 osobowej Rady KSH i 6 osobowej Komisji Rewizyjnej.  Krajowa Sekcja Hutnictwa na Kongresie Krajowego Sekretariatu Metalowców reprezentowana będzie przez 22 Delegatów
Zebrani przyjęli trzy stanowiska: ws. braku dialogu w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, ws. urealnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ws. zmian w ustawie z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych