Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego

17-04-2018
16 kwietnia br. sprawozdawczo-wyborcze WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego NSZZ ,,Solidarność" przyjęło sprawozdanie z działalności Sekcji za okres mijającej kadencji i dokonało wyboru władz Sekcji na kadencję 2018 -2022, w zebraniu uczestniczyło 54 delegatów z pośród 59 uprawnionych.
 
Delegaci ponownie wybrali kol. Mirosława Piórka na Przewodniczącego Rady Sekcji.
Wszyscy wymienieni w załączonej prezentacji kandydaci na członków Rady, Komisji Rewizyjnej i kandydaci na delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców w głosowaniach tajnych uzyskali wymaganą liczbę głosów i zostali wybrani do pełnienia funkcji, na jakie kandydowali.
 
Gośćmi zebrania byli Bogdan Szozda Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców pełniący jednocześnie funkcję członka Krajowej Komisji Wyborczej, oraz Krzysztof Dośla Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ ,, Solidarność" .