Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność

Partnerzy

Władze

Zgodnie z § 13. Regulaminu wewnętrznego Sekretariatu Metalowców władzami Sekretariatu są:

 

Kongres Sekretariatu – władza stanowiąca,

Rada Sekretariatu – władza wykonawcza,

Komisja Rewizyjna – władza kontrolna.

 

Kadencja władz Sekretariatu  trwa cztery lata.